Տադատեսակներ (typographies)
Հենրիկ Մնացականյան (Henrik Mnatsaganian)
Հայկական Տադատեսակներ (typographies arméniennes)
«Հայաստան» Հրատարակչություն, Երեվան, 1972
(maison d’édition «Arménie», Yerevan)
Առաջաբան (présentation)
×